Opieka Dzienna T`ERA-KIDS BOBAS w Rybniku

Kontakt

Opieka Dzienna TERA-KIDS Bobas w Rybniku

ul. Os. Południe 57 b

44-100 Rybnik-Boguszowice

+48 794 221 101

e-mail: terakidsrybnik@gmail.com

Organ prowadzący 

Niepubliczne Placówki TERA—KIDS : 

Fundacja PARADYGMAT

ul. Górecka 10

43-430 Skoczów

tel.: +48 794 221 101

e-mail: fundacjaparadygmat@gmail.com

www.paradygmat.org