Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.terakids.pl jest Fundacja PARADYGMAT z siedzibą
w Skoczowie, ul. Górecka 10,43-430 Skoczów, zwana dalej Fundacją.

2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji
przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych
osobowych;

3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim,
za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju
ujawnienie danych jest obligatoryjne.

II. Dane osobowe

1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych
z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji,
a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej.

III. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;

5. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki
internetowej.
Ponadto Fundacja informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące
na tych stronach. 

Organ prowadzący 

Niepubliczne Placówki TERA—KIDS : 

Fundacja PARADYGMAT

ul. Górecka 10

43-430 Skoczów

tel.: +48 794 221 101

e-mail: fundacjaparadygmat@gmail.com

www.paradygmat.org