Niepubliczne Placówki TERA-KIDS to najwyższe standardy edukacji według idei włączania edukacyjno-społecznego,
dostępności nauki, zabawy i terapii !

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 1 roku życia
do rozpoczęcia nauki w szkole !

Warunki lokalowe

 • sale zajęć z zapleczem sanitarnym,
 • bezpieczny plac zabaw i ogród wyposażony w wiele atrakcyjnych sprzętów rekreacji sportowej dla dzieci,
 • sale terapeutyczne i  gabinety specjalistyczne: terapii logopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej

Zajęcia edukacyjne

 • zgodne z obowiązującą podstawą programową,
 • realizacja programu nauczania dostosowanego do potrzeb dzieci,
 • ramowy plan dnia,
 • integracja grupy, gimnastyka poranna, zajęcia plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowe, czytelnicze, relaksacyjne,
 • tematyczne projekty edukacyjne zgodnie
  z rozkładami planów zajęć, 
 • swobodnej zabawy w kącikach zainteresowań dzieci,
 • zabawy rekreacyjne i sportowe na świeżym powietrzu

Zajęcia dodatkowe

 • joga z ćwiczeniami profilaktycznymi
  zdrowy kręgosłup, 
 • logorytmika, 
 • robotyka, 
 • sensoplastyka,
 • język angielski,  
 • wczesna nauka czytania, 
 • zajęcia terenowe,
 • przyrodnicze, 
 • kulinarne, 
 • bajkoterapia,
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapię,
 • integracyjne: mini disco, bal karnawałowy, pikniki.

Specjalna
organizacja nauki

 • dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizowana na podstawie oceny funkcjonalnej w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
  oraz indywidualnego programu
  edukacyjno-terapeutycznego opracowanego przez zespół specjalistów dla każdego dziecka  we współpracy z rodzicami, 
 • wsparcie dodatkowej osoby dorosłej:
  nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub asystenta/pomocy nauczyciela

Pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 
 • opieka psychologa w grupach i indywidualnie według potrzeb dzieci, 
 • diagnoza potrzeb dzieci,
 • specjalistyczne konsultacje
  i wsparcie dla rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny

 • specjalistyczne wsparcie dla dzieci posiadających opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • zajęcia specjalistyczne w wymiarze
  od 4-8 h w miesiącu
 • opieka i wsparcie specjalistów według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wsparcie dla dziecka i rodziny

Zajęcia rewalidacyjne
i specjalistyczne

 • fizjoterapia, 
 • integracja sensoryczna, 
 • terapia pedagogiczna, 
 • terapia psychologiczna, 
 • terapia logopedyczna, 
 • dogoterapia
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia widzenia z tyflopedagogiem,
 • terapia słuchu z surdopedagogiem, 
 • alternatywne metody komunikacji,
 • nauka języka migowego, 
 • inne według indywidualnych potrzeb dziecka

Kadra

 • wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści
  z wieloletnim doświadczeniem
 • kreatywni nauczyciele z pasją, ukierunkowani na rozwój wiedzy i umiejętności dzieci,
 • doskonali terapeuci dążący do osiągnięcia celu

Wyżywienie

 • zdrowe, zbilansowane kalorycznie posiłki,
 • całodzienne wyżywienie,
 • diety żywieniowe według potrzeb

Oferta

Rekrutacja i zgłoszenia

Niepubliczne Przedszkole TERA-KIDS Gliwice

pobierz kartę zgłoszenia

Niepubliczne Przedszkole TERA-KIDS Rybnik

pobierz kartę zgłoszenia

Grupy Żłobkowe
Opieki Dziennej
TERA-KIDS BOBAS Rybnik

pobierz kartę zgłoszenia

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole 

TERA-KIDS

w Gliwicach

ul. Bł. Czesława 13 b

44-100 Gliwice

e-mail:

terakidsgliwice@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole 

TERA-KIDS

w Rybniku

ul. Osiedle Południe 57 b i 58 b

44-253 Rybnik

e-mail:

terakidsrybnik@gmail.com

Punkt Opieki dziennej

TERA-KIDS BOBAS

w Rybniku

ul. Osiedle Południe 57 b

44-253 Rybnik

e-mail:

terakidsrybnik@gmail.com

Zainteresowały Cię nasze placówki? Zadzwoń pod numer telefonu:

+48 794 221 101

lub napisz na adres e-mail:

fundacjaparadygmat@gmail.com 

Organ prowadzący 

Niepubliczne Placówki TERA—KIDS : 

Fundacja PARADYGMAT

ul. Górecka 10

43-430 Skoczów

tel.: +48 794 221 101

e-mail: fundacjaparadygmat@gmail.com

www.paradygmat.org